Τμήματα

Το Οφθαλμολογικό Διαγνωστικό & Χειρουργικό Κέντρο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΦΘΑΛΜΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε. διαθέτει πρωτοποριακή τεχνολογία αιχμής τόσο για την διάγνωση όσο για την χειρουργική αποκατάσταση όλων των οφθαλμικών παθήσεων. Στο κέντρο λειτουργούν ξεχωριστά οργανωμένα τμήματα.

Τμήμα Καταρράκτου

Τμήμα Διαθλαστικής Χειρουργικής

Τμήμα Υαλοειδούς-Αμφιβληστροειδούς

Τμήμα Γλαυκώματος

Τμήμα Κερατοειδούς

Τμήμα Στραβισμού & Παιδοοφθαλμολογίας

Tμήμα Οφθαλμικών Φλεγμονών και Ραγοειδούς

Τμήμα Αισθητικής Οφθαλμολογίας

Τμήμα Βοηθημάτων Χαμηλής Ορασης


Copyright Ελληνική Οφθαλμοχειρουργική Α.Ε. 2003-2008 - Όροι Χρήσης - Website created & maintained by Theratron